Ostrzeżenia

Cyfrowy pieniądz dla każdego

Strona powstała po to aby dzielić się z przyszłymi inwestorami możliwościami zarobkowymi jakie daje internet.

„Inwestycja to wyrzeczenie się obecnych, pewnych korzyści na rzecz niepewnych korzyści w przyszłości”

Nie jesteśmy doradcami finansowymi i nie należy traktować zamieszczonych tutaj informacji jako porady inwestycyjnej. Pokazujemy gdzie w rzeczywistości lokujemy nasze pieniądze.

Nigdy nie angażuj pieniędzy, których ewentualna strata narazi Cię na jakieś nieprzyjemności bądź niepotrzebny stres. Zarabianie w rzeczywistości jak i w internecie niesie ze sobą duże ryzyko.

Nigdy nie udostępniaj nikomu swoich haseł czy też loginów do kont lub platform inwestycyjnych

Koniecznie zadbaj aby zainstalować w celach bezpieczeństwa aplikację Google Authenticator i zapisać lub wydrukować kody dostępu, które będą dodatkowym zabezpieczeniem kont oraz pieniędzy.

Zarabianie w internecie jest procesem długoterminowym, nie ma sensu angażować się na krótko! Praca w sieci daje realną szansę systematycznego zarabiania jeśli zrobisz to rozsądnie.

Uwaga : Ten wpis nie jest poradą inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

Treść ma charakter informacyjno- edukacyjny i jest wyrazem naszych osobistych poglądów. Informacje zamieszczone na stronie mogą być pomocne w zarabianiu. Nie stanowią one jednak porad inwestycyjnych. Żadna z instrukcji i filmów przedstawionych nie daje gwarancji zysku, ani chociażby odzyskania wpłaconych pieniędzy. Pieniądze te nie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, lub przez jakąkolwiek instytucję lub firmę. Także my nie gwarantujemy nikomu zysku, ani odzyskania wkładu.

Dlatego wpłacając pieniądze do któregokolwiek programu/firmy/kupując kryptowaluty bądź świadomy(a) istniejącego 100% ryzyka.